Intake Ghana (Kumasi Office)

2nd floor, Plot 25 A, Ahodwo roundabout, Nhyiaeso, Kumasi, Ghana
+233 (0)553 173346
Email : Email Intake Ghana (Kumasi Office)

Intake Ghana (Accra - East Legon)

The Orangery, East Legon, 89 La Bawaleshi Road, Accra
0508976300
Email : Email Intake Ghana (Accra - East Legon)

Intake Ghana (Accra - Osu Office)

The Orangery, 169/4A Otwe Street, Tedzii Ashieshi, La, Osu Ako-Adjei, Accra, Ghana.
+233 (0)302 798181
Email : Email Intake Ghana (Accra - Osu Office)
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý