Address: 20241 基隆市中正區義一路61號9樓
Tel: +886 2-2424 1973
Fax: +886 2-2424 2073
Time: 星期一~五 10:00-19:00;星期六請先來電預約

About us

歡迎來到 Intake 基隆辦公室. 我們 很 高興透過網際網路來向您做個簡單的 介紹. 希望在不久的將來能與您 見面 以協助您完成留學英國的美夢.

Mr Nick Dillon and Ariel Wu of the Keelung Office staff welcome you!

Intake在基隆開了新的辦公室,在此將提供給北台灣的朋友們最好的服務品質。Nick Dillon和Ariel Wu 是此辦公室的負責人,Nick Dillon之前曾經在Intake台北辦公室擔任經理一職為期三年之久,而Ariel Wu則曾在Intake台南辦公室,擔任留學諮詢顧問有兩年的時間。他們兩人將自身豐富的經驗及最親切的服務,在您進入辦公室的一刻起,將一路陪您走到完成英國留學。

Intake基隆辦公室在2008年10月成立了,提供基隆巿及東北部的學生更便利留學英國諮詢服務。我們能協助申請各類課程,一圓您留遊學的夢想。

我們是誰?

Nick Dillon來自英國,並擁有英國學位,曾任職英國各大學,因此在協助學生申請上佔有優勢,他之前在台中及台北辦公室工作。

Ariel Wu為倫敦都會大學教學式及研究碩士畢業,曾待在英國多年,之前在台南辦公室工作。

為什麼選擇基隆辦公室?

雖然基隆辦公室比台北辦公室規模小,但麻雀雖小五臟俱全,學生能接受到的服務一樣優質。事實上,有可能更加方便,因為學生人數較少,我們可以花更多時間在每一位學生身上-更瞭解您、您的需求及目標。Intake各辦公室均提供統一高標準的服務,我們絕不會讓您失望。

我們在哪裡?

辦公室位於義一路,就在第一銀行隔壁,離港口及火車/公車站僅步行距離。在門口就可搭瑞芳及東北角的巴士。

請注意:我們想提供最好的服務給學生,因此希望您事先來電預約,我們便能保證提供您最好的時間諮詢及服務品質。 當然我們隨時在此為您服務,您可能因求學或就業,要在百忙中來訪不太容易,請不吝拿起電話洽詢相關事宜,我們一定能為您做最好的安排及規劃。

Professional Counselling

Với hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý