Address: 70043 臺南市中西區中山路88號5樓之1
Tel: +886 6-222-4790
Fax: +886 6-222-4791
Time: 星期一 三 五 10:00-19:00;星期二 四 10:00-20:00;星期六 10:00-15:00

About us

Intake台南辦公室於1997年4月成立, 至今已有超過2000 名的學生使用我們 的 服務、 討論學習計畫、 並得到免費的諮詢和申請服務。

自從Intake台南辦公室於1997年成立以來,已成功協助超過一千名學生申請到英國大學、高中及語言學校!

為什麼這麼多學生信任Intake台南辦公室來協助他們達成留學夢想?因為我們提供的服務最友善、最完整且最有效率!台南辦公室經理顧庭梧先生有超過12年協助台灣學生進入英國頂尖大學的經驗,他於1994年到1997年在英國文化協會工作(擔任教育顧問),1998年開始經營Intake台南辦公室,同年籌劃英國教育展。顧庭梧先生堅持高品質的服務。深受他所訓練的顧問推崇。

過去10年來Intake台南辦公室成為台南地區一流的英國教育服務機構,學生口耳相傳Intake在台南的服務如下:

免費服務!Intake為第一個提供免費申請諮詢服務的機構,許多後繼者想效法但都比不上我們!

完整的申請服務!Intake為台灣第一的留英代辦,協助學生申請所有英國的大學!
所有的顧問都擁有英國大學碩士學位!
英籍顧問提供檢查並修改讀書計劃、研究計劃、申請表、作品集及文件的服務。
合格並有經驗的英籍教師教授IELTS課程!
Intake擁有世界級的線上申請服務
Intake全台獨家提供TEEP測驗及其準備課程!
Intake為聖安祖大學在台唯一代表機構。聖安祖大學學術地位享譽國際,歷史與牛津及劍橋一樣悠久。
只有Intake提供學生獎學金已超過10年!已有許多同學獲獎。
只有Intake提供全台巡迴英國學校聯展!
只有Intake提供免費讀書計劃研討會及英國文化戰鬥營

現在您知道為什麼Intake台南辦公室無可比擬!

Professional Counselling

Với hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý