Intake Keelung

9F, No.61, Yi 1st Rd. Jhongjheng District, Keelung City 20241 Taiwan
+886 2-2424 1973
Email : Email Intake Keelung

Taipei Zhongxiao Office

7F, No.169, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd. Da-an District, Taipei City 10690 Taiwan
+886 2-2778 2600
Email : Email Taipei Zhongxiao Office

Taipei Banqiao

19F.-6, Building A, No.360 Block A, Sec. 1, Wenhua Rd. Banqiao Dist., New Taipei City 220792 Taiwan
+886 (0)2 2951 7330
Email : Email Taipei Banqiao

Taoyuan Office

5F-6, No.11, Da Tong Road Taoyuan Dist., Taoyuan City 33065 Taiwan
+886-3-3384716
Email : Email Taoyuan Office

Hsinchu Office

7F-2, No.38, Beida Rd. East Dist., Hsinchu City 30044 Taiwan
+886 3-531 6441
Email : Email Hsinchu Office

Taichung Office

4F-9, No.378, Sec. 1, Wensin Rd. Nantun Dist., Taichung City 40862 Taiwan
+886 4-2328-5946
Email : Email Taichung Office

Tainan Office

5F-1, No.88, Chung Shan Rd. West Central Dist., Tainan City 70043 Taiwan
+886 6-222-4790
Email : Email Tainan Office

Kaohsiung Office

15F., No. 2, Zhongzheng 3rd Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 800208, Taiwan
07-2360600, 07-2360651
Email : Email Kaohsiung Office
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý