Address: 8th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Hanoi (entrance gate 2 Dao Tan). Vietnam
Tel: (+84) 024 3792 5288
Fax: (+84) 024 3792 5289

About us

Professional Counselling

Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý