Address: 5th  Floor, 35 Mac Dinh Chi St. Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 028 3824 6622
Fax: (+84) 028 3824 6611

About us

Nh

Professional Counselling

Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý