Back to list

Vương quốc Anh vẫn là điểm đến lý tưởng và là lựa chọn số 1 của du học sinh Việt Nam bởi rất nhiều những chương trình học bổng và chính sách ưu đãi đặc biệt. Chắc hẳn, thời điểm này rất nhiều bạn HS muốn biết trường nào sẽ tiếp tục cho học bổng năm nay đúng không? Hãy cùng ISC-UKEAS cập nhật thông tin học bổng năm 2019 nhé!

Trường

Trị giá học bổng

Deadline

Chi tiết

Aberdeen

£2,000

Tự động

Aberdeen International Masters Scholarship
Học bổng trị giá £2,000 dành cho sinh viên đăng ký khóa đào tạo Thạc sĩ.

Anglia Ruskin

£4,000

13/07/2019 cho khóa học 09/2019
30/11/2019 cho khóa học 01/2020

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Sinh viên phải nộp form học bổng và viết bài luận 500 từ. Chi tiết tham khảo tại: https://www.anglia.ac.uk/student-life/help-with-finances/scholarships

£4,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoóa MBA

£1,000 - £2,000

Tự động

Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường

Aston

£3,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ nhận được thư mời nhập học trước ngày 18/01, 26/04 và 21/06.

£5,000

21/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ. Sinh viên sẽ phải viết bài luận 500 từ để nộp hồ sơ xin học bổng này.

£7,000

21/06/2019

Học bổng Vice Chancellor  International Scholarship dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Thạc sĩ (trừ khóa MBChB in Medicine).

Bangor

£3,000  - £4,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Tiến sĩ. Học bổng được xét tự động dựa trên hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.

£3,000 - £5,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sỹ. Học bổng được xét tự động dựa trên hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.

Bath

£1,000 - £2,000

Tự động

Học bổng tự động dựa trên kết quả học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân

£3,000

01/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoa học Thạc sĩ tại trường (75 suất)

Bath Spa

£5,000

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Chi tiết tham khảo tại: https://www.bathspa.ac.uk/students/student-finance/scholarships-and-funding/international-office-scholarships/

£2,000 - £3,000

30/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Chi tiết tham khảo tại: https://www.bathspa.ac.uk/students/student-finance/scholarships-and-funding/international-outstanding-scholarships/

£3,000

30/04/2019

Học bổng cho sinh viên Việt Nam. Chi tiết tham khảo tại: https://www.bathspa.ac.uk/students/student-finance/scholarships-and-funding/regional-office-scholarship-asia-pacific/

Birmingham City

Lên tới £2,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Thạc sĩ. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên như sau:
1st degree (Bằng xuất sắc) = £2,000
2:1 degree (Bằng giỏi) = £1,500
2:2 degree (Bằng khá) = £1,000
3rd degree  (Bằng trung bình) = £500

Bournemouth

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên của trường Đại học Kinh tế- Luật, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đăng ký các khóa học BA (Hons) Business and Management (Top-up degree), BA (Hons) International Management (Top-up degree), BA (Hons) International Finance (Top-up degree)

£2,500

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa họcCử nhân. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

£3,500

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

50% học phí

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoóa học Thạc sĩ tại các khoa  Faculty of Management, Faculty of Science & Technology, Faculty of Media & Communication, Faculty of Health & Social Sciences.

Bradford

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học  Cử nhân và Thạc sĩ tại trường (trừ khóa MBA)

£2,500, £3,000 hoặc £3,500

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Được xét dựa trên kết quả học tập.

Brighton

100% Học phí

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.

£5,000

30/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Bristol

3 suất x £10,000 và 9 suất x £5,000

30/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân trừ các ngành Medicine, Dentistry và Veterinary Science.

5 suất x £20,000,
10 suất x  £10,000,
 20 suất x £5,000

30/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.

5 suất x £5,000

30/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa: MSc Economics; MSc Economics and Finance; MRes Economics; MSc Economics, Finance and Management

8 suất x £5,000

30/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa: MSc Accounting and Finance; MSc Accounting, Finance and Management; MSc Banking, Regulation and Financial Stability; MSc Economics, Accounting and Finance; MSc Finance and Investment

Brunel

£6,000

31/04/2019
31/07/2019

130 suất Học bổng International Excellence Scholarship dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

£6,500

04/09/2019

30 suất học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MBA.

15% học phí

Tự động

Học bổng Postgraduate Academic Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa họcThạc sĩ. Học bổng được xét tự động dựa vào hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.

Cardiff University

£2,000

Tự động

Học bổng Vice-Chancellor's International Scholarship được xét tự động dựa trên kết quả học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị đại học, Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

City Uni

£2,000/năm

30/09/2019

Học bổng President's International Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường.

£2,000

01/05/2019
01/07/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Computer Science, Library and Information Science và Engineering.

Coventry

Up to £4,000


25/07/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ  tại Coventry London campus có điểm trung bình học tập xuất sắc, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại tổ chức quốc tế và phải viết 1 bài luận 500 từ. Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.coventry.ac.uk/london/study/fees-and-finance/about-our-scholarships/may-scholarships/

Up to £3,000


25/07/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ  tại Coventry London campus có điểm trung bình học tập xuất sắc và phải viết 1 bài luận 500 từ. Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.coventry.ac.uk/london/study/fees-and-finance/about-our-scholarships/may-scholarships/

Up to £2,000

25/07/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MBA tại Coventry London campus có điểm trung bình học tập từ 2:1 trở lên. Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.coventry.ac.uk/london/study/fees-and-finance/about-our-scholarships/may-scholarships/

£1,500

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét tự động dựa trên kết quả học tập dành cho sinh viên nộp đơn xin học trước trước ngày 10/06/2019 cho các khóa học bắt đầu vào 09/2019.

£2,500

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường cho kỳ nhập học tháng 09/2019.

£5,000

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa Cử nhân và Thạc sĩ cho kỳ nhập học tháng 9/2019 tại Faculty of Business and Law , Faculty of Engineering, Environment and Computing, Faculty of Health and Life Sciences, Faculty of Arts and Humanities.

De Montfort

£1,500

N/A

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Derby

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường

£5,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Dundee

£5,000

Tự động

Học bổng The University of Dundee Global Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Durham

50% Học phí

N/A

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Durham Business School  (trừ ngành MSc Business Analytics). Sinh viên phải nhận được thư mời  conditional offer trước ngày 31/05/2019 mới được xét học bổng này. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng, các hoạt động ngoại khóa và tình nguyện của sinh viên.

Lên tới 30% Học phí

N/A

Học bổng xét trên thành tích học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Durham Business School (trừ ngành MSc Business Analytics).

25% Học phí

N/A

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MSc Business Analytics dựa trên điểm trung bình học tập.

East Anglia

Từ £2,000 đến £10,000

22/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường. Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/scholarships/international-undergraduate-scholarships

£3,000 - £5,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Thạc sĩ:
GPA: 7.0-7.9 = £3,000
GPA is 8.0+ = £5,000

Edge Hill

£1,200

Tự động

Học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Đại học, khóa Cử nhân tại trường. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa Dư bị Đại học và tiếp tục học lên khóa Cử nhân tại trường sinh viên sẽ nhận được học bổng ££3,975 cho năm học đầu tiên.

£2,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Thạc sĩ. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học Dự bị thạc sĩ và học tiếp lên khóa Thạc sĩ tại trường sinh viên sẽ nhận được học bổng £3,800.

£3,800

Tự động

Học bổng tự động dđược xét dựa vào kết quả học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ, MBA, Tiến sĩ tại trường.

50% Học phí

01/06/2019

2 suất học bổng Vietnam Ambassador Scholarship trị giá 50% học phí của năm học đầu tiên dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Cách thư nộp hồ sơ xin học bổng sẽ được gửi cho sinh viên đạt yêu cầu cùng với thư mời học. Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.edgehill.ac.uk/international/fees-and-scholarships/?tab=scholarships

Edinburgh

£,5000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MBA tại Business School

£4,000- £10,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Thạc sĩ tại Business School. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

Essex

£4,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam có điểm GPA 7.0 trở lên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.

Lên tới £3,000

Tự động

Essex Global Partner Scholarship dành cho sinh viên trường Đại học ngoại thương đăng ký khóa học Cử nhân tại trường.
£3,000 dành cho sinh viên đăng ký vào học năm thứ 1
£2,000 dành cho sinh viên đăng ký vào học năm thứ 2
£1,500 dành cho sinh viên đăng ký học vào học năm thứ 3

Exeter

£5,000

Tự động

Học bổng Global Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Glasgow

£10,000

N/A

Học bổng dành cho sinh viên Quốc tế đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Đây là học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên

£5,000

Cuối tháng 4/2019

2 suất học bổng của Business School dành cho sinh viên của UKEAS

£5,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên

Gloucestershire

£4,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên ở khu vưc Đông Nam Á khi đăng ký các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

50% học phí

Tự động

Merit scholarships: Dành cho sinh viên đạt thành tích cao tham gia các khóa học sau vào năm 2019/20: MBA, MSc (International Business, Human Resource Management, Risk Management, Marketing, Cyber Security , Psychology) Masters of Finance, Masters of Accounting & Accounting, MA Landscape Architecture, MA in Creative Music Practice .Học bổng được xét tự động dựa vào hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.

Goldsmiths

£2,000, £4,000 hoặc £5,000

19/05/2019

Học bổng cho sinh viên quốc tế đăng ký các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường

Greenwich

£1,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên quốc tế.

Heriot-Watt University

£1,500 - £3,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Hertfordshire

Lên tới £4,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký các khóa học tại trường. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

Huddersfield

Lên tới £4,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại Business School và School of Education and Professional Development của trường. Học bổng được dựa trên kết quả học tập của sinh viên như sau:
GPA ≥ 8.0 = £4,000
GPA: 7.5-7.99 = £3,000
GPA < 7.5 = £2,000

50% Học phí

28/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa Top-up hoặc khóa Thạc sĩ tại The University of Huddersfield Business School, School of Education and Professional Development, School of Computing & Engineering and School of Art, Design and Architecture.

Hull

£2,500

Tự động

Studentship Scheme Discount: Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường

£5,000

30/04/2019
28/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.

Keele

Lên tới  £5,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Học bổng xét dựa vào kết quả học tập như sau:
- £5,000: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 1st của UK
- £2,500: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:1 của UK
- £1,000: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:2 của UK

£2,500/năm

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường.

£1,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Kent

Lên tới 50%

24/06/2019

2 suất Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa Thạc sĩ ngành MSc Development Economics có thành tích học tập xuất sắc.

£8,000

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Lên tới £5,000

30/06/2019

Học bổng Kent Business School Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa Thạc sĩ tại Kent Business School.

£2,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa Thạc sĩ  tại Kent Business School.

£3,500

24/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa Thạc sĩ  tại The School of Economics.

Kingston

£2,000

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Lancaster

£3,000 - £4,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên khóa Thạc sĩ

Leeds

£3,000

Tự động

Học bổng của khoa Business School dựa trên kết quả học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa Dự bị Đại học.

£2,000/năm

Tự động

Học bổng tự động cho sinh viên đăng ký ngành khóa Cử nhân ngành Science and Engineering

£5,000/năm

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đăng ký khóa học Cử nhân tại khoa Biological Sciences

£4,000/năm

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại khoa School of Psychology

£3,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại Business School

£2,500

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại School of Law

£2,000

31/08/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại khoa School of Psychology

100% học phí

30/04/2019

Học bổng Dean's International* Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa Thạc sĩ tại Leeds University Business

50% học phí

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các ngành sau tại Leeds Business School:
MSc Accounting and Finance; MSc Actuarial Finance; MSc Banking and International Finance; MSc Finance and Investment; MSc Financial Mathematics; MSc Financial Risk Management

£6,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các ngành sau tại Leeds Business School:
MA Advertising and Marketing; MA Corporate Communications, Marketing and Public Relations; MA Human Resource Management; MSc Business Analytics and Decision Sciences; MSc Business Psychology; MSc Consumer Analytics and Marketing Strategy; MSc Enterprise and Entrepreneurship; MSc Global Strategy and Innovation Management; MSc Global Supply Chain Management; MSc Information Systems and Information Management; MSc International Business; MSc International Marketing Management; MSc Management
MSc Management Consulting; MSc Organizational Psychology.

Leeds Beckett

£ 1,500

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Đại học hoặc các khóa học Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Tiến sĩ

£1,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Cử nhân tại trường.

£4,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Thạc sĩ tại trường.

Leicester

£3,500

15/07/2019

Học bổng President's Postgraduate Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ của trường.

Lincoln

£2,000

Tự động

Học bổng Global Postgraduate Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ có điểm trung bình học tập từ 6.5.

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và khóa học Top-up (Năm 3 Đại học) tại trường

£5,000

15/04/2019
01/07/2019

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng và viết bài luận. Chi tiết học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp với đại diện trường tại triển lãm hoặc tham khảo tại: https://www.lincoln.ac.uk/home/studywithus/scholarshipsandbursaries/

50% học phí

15/04/2019
01/07/2019

Học bổng The Lincoln 50% Global Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng và viết bài luận. Chi tiết học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp với đại diện trường tại triển lãm hoặc tham khảo tại: https://www.lincoln.ac.uk/home/studywithus/scholarshipsandbursaries/

Liverpool John Moores

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký chương trình Đại học: £2,000 cho năm đầu tiên và £1,000 cho năm thứ 2 và năm thứ 3

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký chương trình Thạc sỹ

£6,000

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp Đại học tại UK và đăng ký chương trình học Thạc sỹ

£6,000

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các ngành: MSc International Business and Management (with Advanced Practice); MSc Management (with Advanced Practice); MSc Management and Digital Business (with Advanced Practice)

Liverpool University

£2,500

Tự động

Học bổng Vice-Chancellor's International Attainment Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa Thạc sĩ tại trường.

London South Bank

£1,580

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường.

Lên tới £4,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Loughborough

25%- 40% Học phí

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa MBA tại trường. Sinh viên phải có điểm trung bình học tập từ loại khá trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc.

25% Học phí

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường. Học bổng được xét dựa vào thành tích học tập.

10%-20% Học phí

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa vào thành tích học tập.

Manchester

100% Học phí

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và đăng ký khóa học thạc sĩ các ngành liên quan tới Accounting and Finance, Business and Management tại Alliance Manchester Business School. Sinh viên không cần điền form học bổng, nhà trường sẽ xem xét dựa trên hồ sơ xin thư mời của sinh viên và gửi kết quả nếu sinh viên đạt được học bổng.

50% Học phí

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và đăng ký khóa học Thạc sĩ các ngành liên quan tới Geography, TESOL, Education, Environment. Planning and Environmental Management, Real Estate. Sinh viên được apply học bổng này phải có thư mời unconditional offer trước ngày  24/06/2019 và sinh viên phải điền form học bổng và viết 1 bài luận 500 từ.

£10,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên Việt Nam

£9,000

28/6/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học thạc sĩ ngành Law, Criminology, Healthcare Ethics and Law tại School of Law.

Manchester Metropolitan

£2,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

£5,000

19/05/2019

Học bổng Vice-Chancellor International Scholarships dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng.

Middlesex

£1,000

N/A

Học bổng dành cho sinh viên đaăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Sau khi nhận được thư mời học, sinh viên sẽ phải điền form học bổng và nếu nhận được học bổng sinh viên sẽ được nhà trường thông báo qua email. Chi tiết tham khảo tại: https://www.mdx.ac.uk/study-with-us/international/finance-for-international-students

Newcastle

£1,500-£5,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

Northampton

Lên tới 30% học phí

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường có điểm IELTS 6.0 (Khóa Cử nhân), IELTS 6.5 (Khóa Thạc sĩ) không kỹ năng nào dưới 5.5 và được xét dựa trên điểm học tập như sau:
GPA ≥ 8.0 = 30%
GPA ≥ 7.5 = 20%
GPA ≥ 7.0 = 10%

50% học phí

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên sự kết hợp giữa thành tích học tập của sinh viên, thư giới thiệu, điểm tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc và các hoạt động cộng đồng.

Northumbria

50% học phí

12/7/2019

International Vice-Chancellor's Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường

£3,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký chương trình Đại học: £3,000 cho năm đầu tiên và £1,500 cho năm thứ 2 và năm thứ 3

£3,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký chương trình Thạc sỹ.

Nottingham

25%

17/05/2019

Học bổng ASEAN Masters Scholarship dành cho sinh viên trong khối ASEAN đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.

Nottingham Trent

100% học phí

20/05/2019
24/06/2019

Học bổng International Undergraduate Full-Fee Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường.

£2,000

20/05/2019
24/06/2019

Học bổng International Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

£4,000

20/05/2019
24/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa Thạc sĩ tại trường.

25% - 50% học phí

20/05/2019
24/06/2019

Học bổng Postgraduate Masters Scholarships dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.

Oxford Brookes

£1,000 - £2,000

28/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.

Portsmouth

10% học phí

Tự động

Học bổng GOAL (Global Outreach: Access to Learning) dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Queen Belfast

100% học phí

10/5/2019

Học bổng dành cho sinh viên đaăng ký khóa học Thạc sĩ (Không áp dụng cho các khóa học Tại Queen's Management School)

£4,000

3/5/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Queen's Management School

£2,500 - £3,000

Tự động

Học bổng tự động được xét dựa vào hồ sơ nhập học dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân

£2,000 - £3,000

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ (Học bổng không dành cho sinh viên đăng ký các ngành tại Queen's Management School)

Queen Mary, University of London

£2,000 - £10,000

01/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MSc Economics. Sinh viên phải nộp đơn để xin học bổng này.

£5,000

Tự động

5 suất học bổng dành cho sinh viên xuất sắc đăng ký khóa học Cử nhân tại The School of Economics and Finance.

£3,000

Tự động

Học bổng Queen Mary Global Excellence Scholarships dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại Faculty of Science and Engineering.

Royal Holloway

15%  học phí

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đã tốt nghiệp khóa Cử nhân tại trường và tiếp tục học lên khóa Thạc sĩ

45 suất £4,000

13/06/2019

Royal Holloway Principal Master’s Scholarship
45 suất học bổng trị giá £4,000 dành cho sinh viên đăng ký khóa đào tạo Thạc sĩ.

Robert Gordon University

100% học phí cho năm học đầu

30/06/2019

Học bổng Vice-Chancellor's Undergraduate Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường. Sinh viên sẽ phải điền form học bổng và viết 1 bài luận 500 từ. Vui lòng xem chi tiết  tại: https://www3.rgu.ac.uk/future-students/finance-and-scholarships/scholarships/international-student-scholarships

£3,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường.

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoa học Thạc sĩ tại trường

Salford

£3,500

Tự động

Salford Business School Postgraduate International Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Business School.

Lên tới £5,000

14/05/2019
25/06/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường.

£3,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam dđăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Sheffield

10% học phí

Tự động

Học bổng International Undergraduate Scholarship 2019 dành cho sinh viên đăng ký khóa đào tạo Cử nhân tại trường và phải chấp nhận học thư mời học ở trường trước ngày 14/06/2019.

10% học phí

Tự động

Học bổng International Postgraduate Taught Scholarship 2019 ành cho sinh viên đăng ký khóa đào tạo Thạc sĩ tại trường và phải chấp nhận học thư mời học ở trường trước ngày 14/06/2019.

Sheffield Hallam

£3,000

Tự động

Học bổng Vice Chancellor’s Awardsdành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

50% học phí

31/05/2019

Học bổng The Transform Together scholarship  dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng.

Southampton

£3,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

£3,000-£5,000

Tự động

Dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Business School. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

£3,000

Tự động

Dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc đăng ký khóa học Thạc sĩ tại các khoa của trường (Trừ Business School)

St Mary's University

£3,000

Tự động

Học bổng St Mary's International Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.

Stirling

£1,000 cho năm đầu và £500 cho các năm 2,3,4

Tự động

Học bổng tự động dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

£2,000

Tự động

International Undergraduate Scholarship
Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký học Cử nhân

£10,000

30/04/2019

MBA Business Excellence Scholarship
Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MBA có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

£5,000

31/05/2019

PGT International Excellence Scholarship
Học bổng năm đầu dành cho sinh viên đăng ký học khóa Thạc sĩ

Strathclyde

£7,000

31/07/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Strathclyde Business School

£10,000

31/07/2019

Học bổng Strathclyde Business School Deans Excellence Scholarships dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Strathclyde Business School.

£2,000

3/5/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại Strathclyde Business School.

Sunderland

£1,500

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Cử nhân tại trường

£1,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường

Surrey

£5,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân ngành Hospitality and Tourism Management. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của học sinh.

£2,500-£5,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam dựa trên điểm học tập khi đăng ký các khóa học Thạc sĩ tại Business School, the School of Hospitality and Tourism Management, School of Law và Faculty of Engineering and Physical Sciences.

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ ngành Electrical and Electronic Engineering. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

Sussex

50% học phí

01/05/2019

25 suất học bổng Chancellor’s International Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập và bài luận xin học bổng của sinh viên.

£3,000

01/08/2019

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.

£3,000

Tự động

Học bổng Sussex Graduate Scholarship dành cho sinh viên đã tốt nghiệp bằng Cử nhân loại xuất sắc và loại giỏi tại trường và muốn học tiếp lên khóa Thạc sĩ.

£1,500 - £5,000

30/09/2019

Học bổng Sussex MBA Scholarships  dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đăng ký khóa học MBA tại trường.

Swansea

Lên tới £6,000

5/7/2019

Học bổng International Excellence dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường

£2,000 - £4,000

5/7/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoaá học Thạc sĩ tại trường

Teesside

£1,000 - £1,500

Tự động

Học bổng tự động cho năm đầu tiên, dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Đại học, Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.

Ulster

£2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại một trong những campus của trường tại Bắc Ireland (Belfast, Jordanstown, Coleraine hoặc Magee).

Ulster

£4,000

Tự động

Học bổng International Foundation Program Scholarship trị giá £4,000 (trong đó gồm £2,000 trừ vào học phí và £2,000 trừ vào phí nhà ở) dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Đại học tại trường.

University College London

£9,000/năm

05/07/2019

Học bổng dành cho học sinh đăng ký khóa học Cử nhân

£5,000

31/07/2019

3 suất dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ các ngành về Medicine cho kỳ nhập học tháng 9/2019

West of England, Bristol

50% học phí

26/05/2019

Học bổng Chancellor's Scholarship dành cho sinh viên đăng ký chương trình Thạc sĩ tại trường.

50% học phí

26/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MBA.

50% học phí năm đầu tiên

30/04/2019

1 suất Học bổng dành cho sinh viên đăng ký chương trình Đại học ngành International Business. Học bổng xét dựa trên kết quả học tập và bài luận xin học bổng

£1,500

30/04/2019

4 suất học bổng dành cho sinh viên đăng ký chương trình Đại học ngành International Business. Học bổng xét dựa trên kết quả học tập và bài luận xin học bổng

Westminster

100% học phí

31/05/2019

Học bổng toàn phần bao gồm học phí, phí nhà ở, phí sinh hoạt và vé máy bay dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại tất cả các khoa của trường và dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Business School.

50% học phí

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập và hồ sơ xin học bổng của sinh viên.

£3,000

31/05/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa đào tạo Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập và hồ sơ xin học bổng của sinh viên.

£1,500

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường trừ khóa BA Fashion Design and BA Film. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

£1,000 - £2,000

Tự động

Học bổng dành cho sinh viên đaăng ký khóa học Dự bị Đại học hoặc Dự bị Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.

York

£5,000 - £10,000

30/04/2019

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập và bài luận xin học bổng của sinh viên.

 

Quý phụ huynh, học sinh có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ Hotline 0966 059 886 để được tư vấn chi tiết.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng ISC-UKEAS:

Hà Nội:

- Tầng 1, tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

- Tầng 2, tòa nhà Bảo Anh, 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN

Tel: (+84) 0243 941 1906 - 0243 792 5288

TP Hồ Chí Minh:

Lầu 5, 35 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Q1, HCM

Tel: (+84) 02838246622 

Hotline: 0966 059 886

 


Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý