Back to list

 

ISC-UKEAS rất tự hào và xin chúc mừng gần 400 học sinh, sinh viên đã đạt học bổng Anh Quốc 2019. Trong đó có rất nhiều học sinh đạt học bổng 50%, 75% và 100%. Danh sách này sẽ còn tiếp tục được chúng tôi cập nhật. Hãy cùng ISC_UKEAS cập nhật danh sách các bạn đạt học bổng của năm nay nhé.

STT

Họ và tên

Trường

Học bổng (GBP)

1

Đinh Nữ Quỳnh Như

Sheffield Hallam University

3,000

Nottingham Trent University

7,100

University of Huddersfield

4,000

2

Bành Minh Khuê

University of East Anglia

3,000

3

Bùi Quang Kiên

University of Essex

4,000

4

Bùi Thu Hiền

Bournemouth University

7,000

5

Bùi Tuấn Minh

University of Huddersfield

2,000

University of Portsmouth

1,400

6

Đặng Minh Trang

Bangor University

5,000

Sheffield Hallam University

3,000

University of Hertfordshire

3,000

7

Đặng Thu Thảo

Kaplan- Brighton International College

2,500

Study Group- University of Lincoln

3,000

8

Đinh Thủy Tiên

University of Nottingham

4,500

University of East Anglia

4,000

9

Đinh Việt Tuấn

University of Greenwich

1,000

10

Dương Thị Thu Thao

Aston University

3,500

University of Huddersfield

4,000

11

Phan Hoàng Lê

University of Greenwich

1,000

12

Lê Mỹ Linh

University of Huddersfield

4,000

13

Lê Thị Tố Uyên

University of Nottingham

16,875 (75%)

14

Ngô Thu Hằng

University of Huddersfield

3,000

University of Lincoln

5,000

15

Ngô Trung Hiêu

Bournemouth University

3,500

University of Huddersfield

2,000

16

Nguyễn Ánh Ngọc

University of East Anglia

3,000

University of Essex

4,000

University of Sussex

3,500

University of Hertfordshire

3,000

17

Nguyễn Đài Trang

University of Dundee

5,000

Bangor University

5,000

University of Stirling

2,000

18

Nguyễn Hà Thu

University of Westminster

3,500

19

Nguyễn Hoài Thu

University of Greenwich

1,000

20

Nguyễn Hồng Liên

University of East Anglia

4,000

University of Essex

4,000

University of Southampton

5,000

21

Nguyễn Hương Giang

University of Huddersfield

4,000

22

Nguyễn Minh Hằng

University of Southampton

3,000

23

Nguyễn Phương Thảo

University of Southampton

5,000

24

Nguyễn Thanh Nga

University of Greenwich

1,000

25

Nguyễn Thảo Linh

University of Huddersfield

7,000

University of Northampton

3,660

26

Nguyễn Thế Mạnh

University of Huddersfield

4,000

27

Nguyễn Thị Hải Duyên

University of Gloucestershire

6,920 (50%)

28

Nguyễn Thị Ngọc Linh

University of Northampton

6,100 (50%)

29

Nguyễn Thị Thu Trang

University of Essex

4,000

30

Nguyễn Thu Hằng

University of Huddersfield

7,000 (50%)

Nottingham Trent University

7,100 (50%)

Sheffield Hallam University

3,000

University of Greenwich

1,000

31

Phạm Thị Bích Ngọc

University of Huddersfield

6,500 (50%)

University of Lincoln

5,000

32

Phạm Thị Ngọc Hà

University of Sheffield

2,000

33

Phan Hoang My

Lancaster University

4,000

34

Phùng Phương Mai

University of East Anglia

4,000

University of Southampton

5,000

35

Trần Lê Huy Hoàng

University of Greenwich

1,000

36

Trần Minh Ngọc

University of Southampton

3,000

Loughborough University

2,100

Manchester Metropolitan University

1,500

37

Trần Thu Thủy

University of Westminster

9,000 (50%)

38

Trần Quang Đạo

University of Huddersfield

4,500

Bournemouth University

3,500

39

Trương Mai Phương

Bournemouth University

3,500

40

Trương Thùy Linh

University of Edinburgh

4,000

41

Vũ Hà Trang

Newcastle University

3,000

42

Vũ Hoài Nam

Swansea University

4,195

43

Vũ Hoàng Anh

University of Hull

3,500

Sheffield Hallam University

3,000

44

Vũ Khánh Linh

University of Lincoln

5,000

45

Vũ Mỹ Hạnh

University of Huddersfield

5,000

46

Nguyễn Hưng Việt Tùng

Kings Education London Campus

11,985 (50%)

47

Chu Hương Linh

University of East Anglia

5,000

48

Đinh Thị Minh Tâm

University of Southampton

5,000

49

Đỗ Xuân Hưng

Aston University

5,000

50

Hồ Thế Anh

Nottingham Trent University

7,750 (50%)

51

Hoàng Lan Chi

University of Huddersfield

4,000

52

Hoàng Tiến Nhật Anh

University of Manchester

10,000

53

Lê Mai Phương

Birmingham City University

2,000

54

Lê Minh Nguyệt

University of Southampton

5,000

55

Lê Phương Thư

University of Southampton

5,000

56

Lê Thị Thanh Vân

Nottingham Trent University

4,000

57

Nguyễn Minh Châu

Nottingham Trent University

7,750 (50%)

58

Nguyễn Phương Huyền

University of Southampton

5,000

59

Nguyễn Phương Linh

University of Nottingham

10,732.5 (50%)

60

Nguyễn Phương Thảo

Bellerbys College Brighton

7,000

61

Nguyễn Phương Thảo

University of East Anglia

3,000

62

Nguyễn Thị Bảo Châu

Bournemouth University

3,500

63

Nguyễn Thị Ngọc Lan

University of Bristol

20,000

64

Nguyễn Thị Thục Hiền

University of Nottingham

12,487.5 (50%)

65

Nguyễn Thị Thùy Linh

University of East Anglia

3,000

66

Nguyễn Thùy Linh

University of East Anglia

5,000

67

Phùng Thị Thùy Dương

Cranfield University

3,000

68

Trần Hoàng Linh

Cranfield University

4,000

69

Trương Hải Linh

University of Nottingham

10,732.5 (50%)

70

Vũ Ngọc Trà

University of East Anglia

3,000

71

Vũ Việt Anh

University of Southampton

5,000

72

Trần Ngọc Thu Hương

University of Westminster

12,000 (100%)

73

Đinh Việt Dũng

Bournemouth University

3,500

74

Bùi Thái Phú

University of Greenwich

1,000

75

Đặng Lê Khánh Linh

University of Gloucestershire

6,920

University of East Anglia

4,000

University of Huddersfield

5,000

Bournemouth University

3,500

76

Lã Thi Thu Trang

Birmingham City University

2,000

Bournemouth University

3,500

77

Mai Duy

University of East Anglia

4,000

Bournemouth University

3,500

University of Southampton

5,000

78

Nguyễn Thị Anh Phương

University of Huddersfield

5,000

79

Nguyễn Hoàng Long

Newcastle University

3,000

80

Nguyễn Lượng Bảo Minh

University of Nottingham

10,125

University of Essex

5,000

University of Huddersfield

5,000

81

Nguyễn Minh Nhật Anh

Nottingham Trent University

2,000

82

Nguyễn Mỹ Linh

University of Huddersfield

4,000

83

Nguyễn Ngọc Anh

Nottingham Trent University

6,700

University of Sussex

3,500

Bournemouth University

3,500

University of Essex

4,000

84

Nguyễn Phương Anh

University of Lincoln

5,000

University of Huddersfield

5,000

Bournemouth University

3,500

85

Nguyễn Thị Thúy

University of Gloucestershire

7,175

86

Nguyễn Thị Thùy Linh

University of East Anglia

4,000

University of Northampton

3,000

87

Phan Quang Huy

University of Huddersfield

3,000

88

Võ Lê Đức Anh

Bangor University

2,000

89

Vũ Thu Phương

University of Southampton

5,000

University of Surrey

5,000

90

Trần Phương Nam

University of Leeds

22,500
(Chevening Scholarship)

University of Nottingham

4,500

Nottingham Trent University

6,750

University of East Anglia

4,000

Loughborough University

4,000

University of Huddersfield

8,000

91

Nguyễn Khánh Linh

University of East Anglia

4,000

92

Đỗ Hà Phương

Bournemouth University

3,500

University of Lincoln

5,000

93

Võ Thị Thanh Hải

University of Southampton

5,000

University of East Anglia

4,000

University of Huddersfield

4,000

94

Ngô Thu Hà

University of Huddersfield

4,000

95

Nguyễn Huy Tuấn

Lancaster University

10,000

96

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Northumbria University

2,000

University of Huddersfield

4,000

University of Northampton

2,000

97

Phạm Nguyệt Hằng

University of Huddersfield

7,000

98

Phùng Minh Đức Anh

University of Surrey

3,000

University of Southampton

3,000

University of Sussex

3,500

99

Trần Đức Lợi

University of Huddersfield

4,500

100

Bùi Quang Hiếu

Royal Holloway University of London

2,500

101

Nguyễn Phương Hoa

University of Huddersfield

4,000

University of Northampton

4,000

102

Bùi Đức Anh

University College Dublin

9,600 EUR

Loughborough University

4,380 (20%)

103

Đinh Thị Mai Phương

Bournemouth University

3,500

104

Hoàng Mai Linh

University of Essex

4,000

Aston University

3,000

105

Lê Thị Minh Anh

University of Huddersfield

4,000

Birmingham City University

2,000

106

Ngô Thu Hà

University of Huddersfield

4,000

107

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi

University of Huddersfield

7,000 (50%)

University of Hertfordshire

3,000

108

Nguyễn Phương Anh

University of Leeds

2,000

109

Nguyễn Thị Ngọc Thư

University of Huddersfield

4,000

110

Nguyễn Việt Dũng

University of East Anglia

5,000

111

Phan Thùy Dung

University of Southampton

5,000

University of East Anglia

5,000

University of Essex

4,000

112

Phùng Trung Đức

University of Huddersfield

3,000

Birmingham City University

1,500

113

Trần Hoài An

University of Huddersfield

3,000

114

Vũ Ngọc Linh

University of Nottingham

12,487.5 (50%)

Nottingham Trent University

2,000

115

Nguyễn Duy Anh

University of Nottingham

12,487.5 (50%)

Nottingham Trent University

7,800 (50%)

116

Nguyễn Hoàng Sơn

Study Group- University of Leeds

2,000

117

Nguyễn Lê Thảo Anh

University of Lincoln

5,000

University of Salford

3,000

Bournemouth University

3,500

Birmingham City University

1,500

118

Phạm Hà Phương

University of Huddersfield

5,000

119

Bùi  Trung Anh

INTO- University of East Anglia

4,000

INTO- University of Exeter

2,000

120

Nguyễn Thị Thùy Linh

BPP University

1,000

121

Tô Quỳnh Trinh

INTO- Newcastle University London

3,000

122

Hoàng Kim Ngân

Bellerbys College Brighton

27,060 (50%)

123

Nguyễn Quỳnh Anh

University of Nottingham

12,487.5 (50%)

124

Đặng Thị Thái An

Nottingham Trent University

7,750 (50%)

125

Trần Thùy Linh

University of Strathclyde

10,000

University of Manchester

10,000

University of Birmingham

10,000

126

Tạ Hà Linh

INTO Gloucestershire

4,000

127

Trần Thảo Vy

Kaplan- Bournemouth International College

3,000

128

Cấn Thị Quỳnh Thư

Bournemouth University

3,500

129

Vương Thị Thu Hằng

Bournemouth University

3,500

130

Phạm Thảo Minh

Nottingham Trent University

2,000

131

Phạm Thị Thu Hương

University of Hertfordshire

3,000

132

Bùi Hải Lê

Nottingham Trent Uni

7,100 (50%)

133

Đỗ Sơn Thủy

University of Leeds

19,000 (100%)

134

Mai Thị Ngọc Phượng

Nottingham Trent Uni

4,000

135

Trần Thị Hằng

Huddersfield, Uni of

5,000

136

Nguyễn Thanh Mai

Chichester

50%

137

Đặng Ngọc Thắng

University of East Anglia

4,000

138

Đỗ Yến Hoài

Kings Education

11,000

139

Hoàng Thu Hương

University of Southampton

5,000

140

Phạm Thu Trang

University of Southampton

5,000

141

Nguyễn Mỹ Linh

University of Southampton

5,000

142

Thân Lê Minh

University of Greenwich

1,000

143

Hoàng Song Bách

University of Greenwich

1,000

144

Nguyễn Hà Thu Trang

University of Greenwich

1,000

145

Nguyễn Minh Anh

University of Northampton

3,660

146

Nguyễn Quỳnh Trang

University of Northampton

6,000 (50%)

147

Trần Thị An Thanh

CEG- Coventry University

3,499

148

Lê Thị Ngọc Hân

Gloucestershire, Uni of

4,000

149

Lê Phương Linh

Bournemouth University

3,500

150

Thái Hồng Đăng

Loughborough University

4,000

151

Lê Hoàng Sơn

Sheffield Hallam University

3,000

152

Lê Quỳnh Trang

Birmingham City University

2,000

153

Lại Diệu Thùy

Birmingham City University

2,000

154

Phạm Tuấn Anh

Sheffield Hallam University

3,000

155

Nguyễn Huy Hoàng

Sheffield Hallam University

3,000

156

Hoàng Lê Khanh

University of Greenwich

1,000

157

Bạch Thành Dũng

Bournemouth University

2,000

158

Đỗ Công Minh

Study Group- University of Surrey

3,000

159

Lê Thị Ngọc Mai

University of Nottingham

12,487.5 (50%)

160

Mai Hiền Lương

University of Southampton

5,000

161

Trần Khánh Huyền

Bournemouth University

3,500

162

Phạm Thị Quỳnh Dương

University of Essex

4,000

University of Hertfordshire

2,500

University of Northampton

3,660

163

Nguyễn Ngọc Mai

University of Huddersfield

4,000

Sheffield Hallam University

3,000

University of Salford

3,000

University of Portsmouth

1,500

Leeds Beckett University

4,000

Birmingham City University

1,500

164

Lê Thị Ngọc Mai

Coventry University

2,000

University of Westminster

3,000

University of Greenwich

1,000

165

Phạm Thị Hà

Sheffield Hallam University

3,000

166

Lê Thu Thủy

Nottingham Trent University

7,750 (50%)

University of Lincoln

5,000

167

Hoàng Minh Phương

Nottingham Trent University

6,750 (50%)

University of Southampton

5,000

168

Nguyễn Cẩm Tú

University of Southampton

5,000

University of Essex

4,000

University of East Anglia

5,000

169

Nguyễn Thị Nhung

Leeds Beckett University

4,000

Sheffield Hallam University

3,000

170

Nguyễn Trà My

CEG- Coventry University

2,898 (20%)

171

Phùng Vũ Hiệp

University of Lincoln

7,800 (50%)

172

Trần Nguyên Thảo

Teeside University

1,500

173

Trần Thị Yến

University of Lincoln

5,000

174

Vũ Thị Tú Anh

University of Southampton

5,000

University of Surrey

5,000

Aston University

5,000

Loughborough University

4,380 (20%)

175

Pham Lan Chi

University of Lincoln

7,150 (50%)

176

Đỗ Thùy Linh

University of Hertfordshire

4,000

177

Hoàng Thị Thanh Phương

Birmingham City University

2,000

178

Nguyễn Thanh Thao

Birmingham City University

2,000

179

Nguyễn Thanh Hoa

University of Hertfordshire

4,000

180

Hà Thị Thu Thảo

Sheffield Hallam University

3,000

181

Nguyễn Phương Quỳnh

University of East Anglia

5,000

182

Võ Ngọc Phương Dung

Aston University

7,755

183

Trần Minh Đức

Brunel University

6,000

184

Đặng Ngọc My

St Andrew College Cambrigde

12,274.5 (35%)

185

Bùi Nguyễn Minh Thư

St Andrew College Cambrigde

27,202.5 (75%)

186

Phạm Đức Vũ

University of Southampton

3,000

187

Đặng Thị Hồng Ngoc

University of Southampton

5,000

188

Đặng Vân Anh

Bournemouth University

5,000

189

Đoàn Khánh Linh

CEG - Coventry Foundation Campus

2,000

190

Doãn Thị Thu Thảo

Middlesex University

2,000

191

Hoàng Thu Hồng

University of Portsmouth

1,300

192

Lê Minh Anh

University of Lincoln

5,000

193

Lê Thảo Hiếu

University of Southampton

5,000

194

Nguyễn Duy Thành

University of Birmingham

Chevening Scholarship

195

Nguyễn Khắc Huy

Lancaster University

5,000

196

Nguyễn Phương Lê

University of Greenwich

1,000

197

Nguyễn Quỳnh Trang

Goldsmiths, University of London

5,000

198

Ngô Thanh Hà

Nottingham Trent University

7,100

199

Nguyễn Đức Dương

Nottingham Trent University

3,550

200

Lại Thị Minh Trang

University of Gloucestershire

7,125 (50%)

 

Nottingham Trent University

7,750 (50%)

201

Lê Thị Diệp Anh

University of Lincoln

5,000

202

Nguyễn Tùng Lâm

University of Huddersfield

4,000

203

Lê Phương Liên

University of Hertfordshire

2,000

204

Trần Diệu Linh

University of Nottingham

12,487.5 (50%)

205

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

University of Exeter

5,000

206

Lương Thị Mai Phương

Nottingham Trent University

2,000

 

University of Huddersfield

2,000

207

Thái Thị Minh Phương

Nottingham Trent University

4,000

 

University of Northampton

3,825 (30%)

208

Nguyễn Thượng Hoàng Hà

Kings Education

4,149 (20%)

209

Đào Thị Hồng Vân

University of Huddersfield

2,000

210

Lê Huyền Trâm

UEA

3,000

211

Nguyễn Thu Trà

University of Southampton

5,000

212

Lê Ngọc Long

UEA

3,000

 

University of Essex

4,000

213

Vũ Thị Mai Huyền

University of Exeter

5,000

214

Nguyễn Hải Anh

UEA

5,000

215

Nguyễn Lan Anh

Bournemouth University

3,000

216

Nguyễn Bảo Khánh

University of Lincoln

5,000

217

Lê Thị Thùy Ngân

Kings Education

7,902 (40%)

218

Lê Hoàng Minh Thư

Kings Education

40% học phí

219

Nguyễn Văn Sỹ

Middlesex University, London

2,000

220

Nguyễn Thị Hương Ly

University of Huddersfield

3,000

 

University of Hertfordshire

2,000

221

Đào Lan Chi

Nottingham Trent University

6,750 (50%)

222

Nguyễn Hồng Quốc Bảo

University of Dundee

40,245
(Chevening Scholarship)

223

Trịnh Cẩm Chi

Leeds Beckett University

4,000

224

Bùi Hồng Hà

University of Essex

4,000

225

Hoàng Thu Hằng

BPP University

3,510

226

Lê Thị Hồng Hạnh

University of Northampton

3,660

227

Nguyễn Thu Hương

Nottingham Trent University

4,000

228

Phan Lê Thu Hương

Manchester Metropolitan University

5,000

229

Trần Bá Nhật Huy

Nottingham Trent University

7,100

230

Quản Thu Huyền

University of Sheffield

2,000

231

Nguyễn Khánh Ly

Nottingham Trent University

3,350

232

Đoàn Ngọc Hồng Minh

Bournemouth University

3,500

233

Đỗ Phương Nghi

Royal Holloway University of London

4,000

234

Trương Minh Nguyệt

Nottingham Trent University

4,000

235

Dương Nguyễn Vĩnh Phát

Bournemouth University

4,000

236

Nguyễn Bùi Tâm Thảo

Bournemouth University

3,500

237

Nguyễn Thị Thanh Thảo

University of Huddersfield

5,000

238

Trương Bích Trâm

University of Huddersfield

3,000

239

Nguyễn Thị Thảo Trang

University of Manchester

10,000

240

Vũ Mạnh Tùng

BPP University

2,000

241

Lâm Hoàng Thúy Anh

Northumbria University

1,000

242

Đỗ Thị Kim Hương

Bournemouth University

3,500

243

Phạm Thị Ngọc Loan

Bangor University

3,000

244

Trương Thị Kim Thoa

Sheffield Hallam University

3,000

245

Nguyễn Thị Lam Tuyền

Leeds Beckett University

4,000

246

Phan Thu An

University of Southampton

5,000

Newcastle University

3,000

247

Văn Bảo An

University of Essex

2,000

248

Dương Nguyễn Hồng Anh

Nottingham Trent University

4,000

249

Nguyễn Thị Quế Anh

University of Leeds

6,000

250

Trần Thị Mộng Cầm

Sheffield Hallam Universiry

3,000

University of Sunderland

1,500

251

Lê Ngọc Nguyên Chính

Newcastle University

3,000

University of Exeter

5,000

252

Hạ Ngọc Hạnh

Nottingham Trent University

3,875

253

Phạm Ngọc Thiên Hương

Nottingham Trent University

2,000

Edge Hill University

3,800

Leeds Beckett University

5,000

254

Lê Thị Trúc Nhã

University of Lincoln

5,000

University of Huddersfield

4,000

Sheffield Hallam University

3,000

255

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Nottingham Trent University

3,875

Edge Hill University

3,800

256

Võ Thành Tâm

Nottingham Trent University

2,000

257

Hoàng Lê Minh Thảo

University of Lincoln

5,000

Leeds Beckett University

5,000

University of Hertfordshire

3,000

University of Northampton

3,825

258

Nguyễn Thị Bảo Trâm

University of Southampton

3,000

259

Nguyễn Thùy Trang

Bournemouth University

3,500

260

Phạm Thị Linh Trang

University of Bath

5,000

University of Sussex

3,000

261

Mai Xuân Tùng

University of Southampton

5,000

Newcastle University

3,000

262

Lin Yin-Tsen

Cardiff Sixth Form College

5,520

263

Trần Ngọc Phương Anh

Sheffield Hallam University

3,000

264

Đinh Thảo Nguyên

University of Huddersfield

4,000

Sheffield Hallam University

3,000

265

Nguyễn Quỳnh Anh

INTO Newcastle University

19,500 (100%)

266

Nguyễn Thị Hồng Kel

Salford University

3,500

267

Lưu Thi Thu Hương

University of Huddersfield

5,000

268

Mai Lê Hồng Duyên

Bournemouth University

3,500

269

Trần Huỳnh Phú Khánh

Arts University Bournemouth

1,650

270

Phan Hồng Ngọc

University of Westminster

3,000

271

Bùi Thùy Dương

City, University of London

6,000

272

Nguyễn Kiều Minh Thuyết

Sheffield Hallam University

3,500

273

Nguyễn Anh Đức

INTO Newcastle University

3,000

274

Ngô Đăng Quang

West Buckland School

11,140.50

275

Huynh Anh Thu

University of Sussex

3,500

276

Pham Thi Hong Phuc

University of Huddersfield

6,000 (50% scholarship)

277

Bui Mai Huong

University College Dublin

9,600 EUR (50% scholarship)

278

Nguyen Doan Thao Linh

University College Dublin

9,600 EUR (50% scholarship)

279

Pham Tran Luat

Arts University Bournemouth

4,746

280

Nguyen Tam Thanh

Teseeside University

1,500

281

Nguyen Bao Nhi

Brunel University London

6,000

282

Luu Hoang Hai

Aston University

5,000

283

Thai Thao Vy

University of Huddersfield

5,000

284

Le Luong Bich Chuyen

Birmingham City University

2,000

285

Trinh Van Son

Birmingham City University

2,000

286

Nguyen Huynh Nhu Phuc

CATS Cambridge College

30,000 (50% scholarship)

287

Dinh Pham Thao Nguyen

University of Southampton

3,000

288

Le Duc Nguyen

Leeds Beckett University

1,000

289

Nguyen Thi Mai Phuong

Newcaste University

3,000

290

Đỗ Lê Tấn Đạt

University of Portsmouth

1,440

291

Vũ Quỳnh Giao

University of Northampton

3,870 (30%)

292

Vũ Thục Uyên

University of Northampton

3,870 (30%)

293

Đoàn Thị Nam Hồng

University of Northampton

3,870 (30%)

294

Đào Anh Thư

Edinburgh Napier University

3,000

295

Bùi Thị Ngọc Huyền

University of Sheffield

2,000

296

Dương Hoài Lan

Lancaster University

10,000

297

Hô Thị Diệu Linh

University of Huddersfield

7,000 (50%)

298

Nguyễn Thị Phương Linh

Unviersity of East Anglia

4,000

299

Nguyễn Hoàng Mai

CATS College - Cambridge

14,992.5 (50%)

300

Phạm Thùy Phương

CATS College - Cambridge

14,992.5 (50%)

301

Đỗ Lê Hồng Phát

Bangor University

3,000

302

Bùi Thanh Phượng

Keele University

3,000

303

Nguyễn Phương Thào

Sheffield Hallam University

3,000

304

Trần Minh Tuấn

University of Northampton

4,050 (30%)

305

Phạm Thị Lộc Xuân

University of Brighton

14,580 (100%)

306

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

University of Lincoln

5,000

307

Võ Yến Nhi

Kings Education

11,985 (50%)

308

Đỗ Thị Trâm Anh

University of Lincoln

5,000

University of Gloucestershire

7,125 (50%)

Bournemouth University

3,500

Sheffield Hallam University

3,000

309

Nguyễn Ngọc Linh Đan

INTO - University of East Anglia

3,000

310

Dương Giai Hy

Kings Education

5,186.25 (25%)

311

Phan Hoang Lam

Bournemouth University

3,000

University of Huddersfield

4,000

Sheffield Hallam University

3,000

312

Nguyễn Thị Mỹ Linh

University of Huddersfield

7,500 (50%)

313

Trần Thị Ngọc

Bournemouth University

3,500

314

Vũ Ngọc Đan Thanh

Sheffield Hallam University

3,000

Leeds Beckett University

5,000

Bangor University

3,000

315

Nguyễn Thi Hoàng Yến

Leeds Beckett University

4,000

University of Huddersfield

3,000

316

Trần Minh Hoàng

University of East Anglia

5,000

University College Dublin

9,600 Euro

317

Nguyễn Hoài Nam

Arts University Bournemouth

1,695 (10%)

318

Trương Lê Phúc Nhi

University of East Anglia

3,000

319

Trần Thị Hiếu Thuận

Newcastle University

3,000

Bournemouth University

3,500

320

Nguyễn Thị Kim Danh

University of Huddersfield

42,000

321

Phan Thanh Như Phượng

University of Huddersfield

7,000

322

Thái Văn Vũ

University of Huddersfield

5,000

323

Nguyễn Thị hồng Ngọc

Newcastle University

3,000

324

Bồ Thị Cẩm Tiên

Sheffield Hallam University

3,500

325

Nguyễn Thị Quỳnh Giao

University of Gloucestershire

6,500

326

Phạm Thị Cẩm Nhung

East Anglia University

3,000

327

Trần Đạt Thành

Lancaster University- Study group

5,000

328

Phạm Thị Ngọc Nhi

Lancaster University

5,000

329

Nguyễn Thị Ngọc Hồng

University of Westminster

3,000

330

Trần Nhật Minh

BPP University

1,000

331

Vũ Xuân Quang

University of Huddersfield

7,000

332

 Hoàng Viễn

University of Sussex

3,000

333

Hồ Minh Nhựt

University of Sussex - Study Group

3,000

334

huỳnh Thảo Trinh

University of Essex

3,000

335

Lê Diệu Thơ

Nottingham Trent University

7,100

336

Trương Quang Nhựt

University of Kent

1,900

337

Ngô Nguyễn Hoàng Phúc

 Bangor University

3,000

338

Bạch Nguyễn Thiên Ân

Nottingham Trent university

4,000

Hertfordshire University

4,000

Leeds Beckett University

4,000

Hull university

4,000

339

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Leeds Beckett University

5,000

340

Ngô Võ Kim Cương

Coventry University

2,500

341

Vương Thành Đạt

Leeds Beckett University

4,000

342

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Hertfordshire University

4,000

Leeds Beckett University

4,000

Essex university

4,000

343

Hồ Nhật Hoài

Cardfiff University

5,000

344

Nguyễn Phan Văn Lâm

Nottingham Trent university

3,875

345

Nguyễn Ngọc Khánh Linh

University of Huddersfield

6,000 (50%)

346

Nguyễn Gia Minh

University of Northampton

3,750

347

Trần Uyển Kim Ngân

University of East Anglia

3,000

348

Trương Trúc Thanh

University of York

5,000

University of Northampton

6,250 (50%)

Nottingham Trent university

4,000

349

Lê Đặng Kim Anh

University of Glasgow

5,000

350

Nguyễn Huệ Anh

University of Durham

4,000

351

Nguyễn Quang Duy

CATS College

26,490 (50%)

Bellersby College

21,648 (40%)

352

Hà Hoàng Hiệp

Sheffield Hallam University

3,000

353

Nguyễn Thanh Luân

Birmingham City University

1,000

354

Hồ Minh Nhựt

University of Sussex

3,000

355

Phạm Thị Ngọc Phấn

University of Huddersfield

5,000

356

Trương Trung Phú

University of Sheffield

2,500

357

Lâm Thủy Tiên

University of East Anglia

5,000

358

Lê Tự Thiên Ý

University of Sussex

3,000

Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của ISC-UKEAS để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ Hotline: 0966 059 886.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng ISC-UKEAS:

Hà Nội:

- Tầng 1, tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

- Tầng 2, tòa nhà Bảo Anh, 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN

Tel: (+84) 0243 941 1906 - 0243 792 5288

TP Hồ Chí Minh:

Lầu 5, 35 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Q1, HCM

Tel: (+84) 028 3824 6622 

Hotline: 0966 059 886

 


Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý