Back to list

Trong tháng 10 này, ngoài triễn lãm Giáo Dục Anh Quốc do ISC-UKEAS tổ chức với sự tham dự của 41 trường đại học sắp diễn ra vào ngày 12/10/2013 tại Hà Nội và 13/10/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn có 1 sự kiện khác không kém phần hấp dẫn, đó là tuần lễ du học Anh Quốc diễn ra đều đặn mỗi ngày trong tháng 10

 

Phỏng vấn trực tiếp là cơ hội để phụ huynh, học sinh và sinh viên ngồi lại và nói chuyện trực tiếp với đại diện tuyển sinh của các trường. Với hình thức đối thoại và trả lời trực tiếp, phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tự do đặt câu hỏi với đại diện trường về các vấn đề mình quan tâm như chỉ tiêu đầu vào, môi trường học tập, môi trường sống, thế mạnh của trường, giá trị học bổng cũng như yêu cầu để đạt được học bổng đối với những bạn không có điều kiện nhập học như thông thường.

Lịch phỏng vấn trực tiếp với đại diện tuyển sinh của trường gồm có:

 


Ngày Trường Văn Phòng Thời Gian
1/10 Regent Business School Ho Chi Minh 09:00-10:00
1/10 Reading, University of Hanoi 10:00-11:00
2/10 Reading, University of Ho Chi Minh 16:00-17:00
3/10 Kaplan International Colleges Ho Chi Minh 17:30-19:00
3/10 Kaplan International Colleges Hanoi 17:30-19:00
4/10 Spokane Community College Ho Chi Minh 11:00-12:00
4/10 Shoreline Community College Ho Chi Minh 15:30-17:00
5/10 Pacific, University of the Ho Chi Minh 09:00-11:30
5/10 Edinburgh, University of Hanoi 09:30-11:00
7/10 Bloomfield College Ho Chi Minh 10:00-11:00
7/10 Edinburgh, University of Ho Chi Minh 17:00-18:30
10/10 Royal Holloway, University of London Hanoi 14:30-15:30
10/10 Anglia Ruskin University Hanoi 16:00-17:00
10/10 Newcastle University Hanoi 16:30-17:30
11/10 Gloucestershire, University of Hanoi 08:30-09:30
11/10 Portsmouth, University of Hanoi 09:00-10:00
11/10 De Montfort University Hanoi 09:30-10:30
11/10 Bournemouth University Hanoi 10:00-11:00
11/10 Bangor University Hanoi 10:30-11:30
11/10 Essex, University of Hanoi 11:00-12:00
11/10 Brunel University Hanoi 11:00-12:00
11/10 Sheffield Hallam University Hanoi 14:00-15:00
11/10 Sheffield Hallam University Hanoi 14:00-15:00
11/10 Sheffield, University of Hanoi 14:30-15:30
11/10 Nottingham Trent University Hanoi 15:00-16:00
11/10 York, University of Hanoi 15:30-16:30
11/10 London Metropolitan University Hanoi 16:00-17:00
14/10 Sheffield, University of Ho Chi Minh 08:00-09:00
14/10 Hertfordshire, University of Ho Chi Minh 08:30-09:30
14/10 Sheffield Hallam University Ho Chi Minh 09:00-10:00
14/10 Sheffield Hallam University Ho Chi Minh 09:00-10:00
14/10 De Montfort University Ho Chi Minh 09:30-10:30
14/10 Bournemouth University Ho Chi Minh 10:00-11:00
14/10 Essex, University of Ho Chi Minh 10:30-11:30
14/10 Bangor University Ho Chi Minh 11:00-12:00
14/10 City University London Ho Chi Minh 13:30-14:30
14/10 Portsmouth, University of Ho Chi Minh 14:00-15:00
14/10 Newcastle University Ho Chi Minh 14:30-15:30
14/10 Nottingham Trent University Ho Chi Minh 15:00-16:00
14/10 Brunel University Ho Chi Minh 15:30-16:30
14/10 London Metropolitan University Ho Chi Minh 16:00-17:00
15/10 York, University of Ho Chi Minh 09:00-10:00
15/10 West London, University of Ho Chi Minh 09:30-10:30
15/10 Royal Holloway, University of London Ho Chi Minh 10:00-11:00
15/10 Middlesex University Ho Chi Minh 13:30-14:30
15/10 East Anglia, University of Ho Chi Minh 15:30-16:30
15/10 INTO - Manchester Ho Chi Minh 16:00-17:00
15/10 Gloucestershire, University of Ho Chi Minh 16:30-17:30
16/10 Bradford, University of Hanoi 15:30-17:00
17/10 West London, University of Hanoi 09:00-10:00
17/10 City University London Hanoi 10:00-11:00
17/10 City University London Hanoi 10:00-11:00
17/10 Liverpool John Moores University Hanoi 14:00-15:00
17/10 London South Bank University Hanoi West 14:00-15:00
17/10 Portsmouth, University of Hanoi West 15:00-16:00
17/10 London South Bank University Hanoi 16:00-17:00
18/10 Huddersfield, University of Hanoi 10:00-11:00
18/10 INTO - East Anglia, University of Hanoi 10:30-11:30
18/10 Manchester, University of Hanoi 11:00-12:00
18/10 Leeds, University of Hanoi 13:30-14:30
18/10 Surrey, University of Hanoi West 13:30-14:30
18/10 Birmingham, University of Hanoi 15:00-17:00
18/10 East Anglia, University of Hanoi 15:30-16:30
18/10 Queen Mary University of London Hanoi 16:00-17:00
19/10 Aston University Hanoi 10:00-11:30
21/10 Surrey, University of Ho Chi Minh 09:30-10:30
21/10 Huddersfield, University of Ho Chi Minh 10:00-11:00
21/10 Newcastle University Ho Chi Minh 10:30-11:30
21/10 West London, University of Ho Chi Minh 11:00-12:00
21/10 Cardiff University Ho Chi Minh 14:00-15:00
21/10 Birmingham, University of Ho Chi Minh 14:30-16:00
21/10 Queen Mary University of London Ho Chi Minh 16:00-17:00
21/10 Nottingham, University of Ho Chi Minh 16:30-17:30
22/10 Oxford Brookes University Ho Chi Minh 09:00-10:00
22/10 London South Bank University Ho Chi Minh 10:00-11:00
22/10 INTO - East Anglia, University of Ho Chi Minh 10:30-11:30
23/10 Oxford Brookes University Hanoi 11:00-12:00
25/10 Stirling, University of Hanoi West 11:00-12:00
25/10 Stirling, University of Hanoi 11:00-12:00
26/10 Aston University Ho Chi Minh 10:30-12:00
28/10 Stirling, University of Ho Chi Minh 14:30-15:30
 

 


Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý