Back to list
CHENG Ya-Wen
Study in Aston University Marketing Management, MSc course 台北重慶

滿懷憧憬來到英國讀書,親身體驗留學生活方知收穫超出預期。西方教育體制超乎預期有條理,每堂課的開頭與結尾,教授都會清楚地指示學生學習目標以及剛剛學了什麼。一開始瞠目於每週超短的上課時數,後來才知道每堂課都是個個學門濃縮的精華,課餘的時間是讓學生們讀相關材料、反芻所學而設計的。課餘時間學生可以自由利用,可以學學當地人找片草皮,和一群朋友嬉戲,一同享受午後的陽光;或者找個採光好風景好的地方靜靜讀書。

除了課堂上,教授們歡迎學生在Office hour 拜訪。西方教授們優雅的風度和清晰的邏輯讓每次的面談收穫頗豐。面對學生的提問,他們不但提供專業意見,也幫助學生澄清思考。由於一件事可能存在多種面象,學生往往發現大議題卻不知從何分析起。西方教授有能力幫學生確立議題的核心,輕易把思路杷梳出來。如果其中有幾個面象是他們的專業無法回答的,他們會轉介該領域的教授與你見面。

此外,英國的大學都會有一套幫助國際學生適應學習的講習吧!在阿斯頓大學裡,這樣的課程包含說明英國教育體系和學生應有的表現,指導學生如何輕鬆準確地達到學習目標。來到英國前總覺得世界上各種教育體系是一樣的,在那次講習上還遇見了保加利亞人和非洲某些國家來的人,他們年紀比我大,聽完關於教育體系的說明他們瞠目結舌的程度比我還誇張。大家都搥胸頓足地追悔過往的誤解導致學習成效差強人意。慶幸的是我比他們年輕個七歲,多少損失較少囉!

雖然來英國前,許多長輩認為英國研究所的訓練不足,可是親身體驗後發現其實並非如此。上課時數和學習成果不一定成正比,在這樣自由的國家裡,要學多少取決於自己。課程的品質比時數更重要,課餘時間充分的反思與教授額外的討論激盪出許多想法,是既定的課程規劃中學不到,充滿個人色彩的學習成果,這才是出國留學的價值。另一個無法忽視的事實是一個學術領域裡分成許多學派,一年碩士能學到的是該領域最精華的知識。相信在很多西方學術機構裡,博士以下的教學都是以呈現一個領域最精華的知識為目標吧! 如果知道學習目標與成果是什麼,留學英國或留學美國有何差別呢? 留意自己學習的目標,仔細閱讀國外研究所的說明(課程宗旨之類),幫助自己選個適合的學校吧! 相信Intake在這方面的專業能充分輔導學生找到理想的學校喔!


Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý