Campus: Multiple sites
Location: Small Town, Campus
Nearest Airport: Bathurst Aiport
Nearest Station: Southern Cross  train station

Times Ranking: 501
Guardian Ranking: 801

Average PGT fee: $60000
Annual living costs: $20000
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: 60
Private Universities: 65
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: 26800
PGR: 748
PGT: 10415
International: 5900
Students from Nigeria: -

Social media

About Charles Sturt University

Charles Sturt University

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Accounting/Finance
Computing/IT
Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý