Campus: Multiple sites
Location: Campus
Nearest Airport: Darwin Airport
Nearest Station: Darwin railway station

Times Ranking: 501
Guardian Ranking: 701

Average PGT fee: $65000
Annual living costs: $20000
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: 60
Private Universities: 65
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: 12211
PGR: 200
PGT: 1005
International: 1160
Students from Nigeria: -

Social media

About Charles Darwin University

Charles Darwin University

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Accounting/Finance
Computing/IT
Education
Hospitality/Tourism/Events Management
Health
Nursing
Social Sciences
Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý