Campus: Single Site
Location: Campus
Nearest Airport: Gold Coast Airport
Nearest Station: Robina train station

Times Ranking: 401
Guardian Ranking: 414

Average PGT fee: $91000
Annual living costs: $20000
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: 60
Private Universities: 65
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: 4400
PGR: 200
PGT: 1600
International: 2400
Students from Nigeria: -

Social media

About Bond University

Bond University

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Accounting/Finance
Business/Management
Computing/IT
Hospitality/Tourism/Events Management
Health
Journalism/Media/Communications
Marketing/PR
Medicine/Dentistry/Veterinary
Sport Sciences
Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý