Campus: Multiple sites
Location: Campus
Nearest Airport: Melbourne International Airport
Nearest Station: Glenferrie Station

Times Ranking: 351
Guardian Ranking: 372

Average PGT fee: $72000
Annual living costs: $20000
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: 60
Private Universities: 65
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: 19900
PGR: 676
PGT: 2488
International: 9000
Students from Nigeria: -

Social media

About Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Accounting/Finance
Architecture/Civil Engineering
Art and Design
Computing/IT
Journalism/Media/Communications
Marketing/PR
Mechanical Engineering
Nursing
Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý