Campus: Multiple sites
Location: City, Campus
Nearest Airport:  Armidale Airport
Nearest Station: Armidale Station

Times Ranking:
Guardian Ranking: 801

Average PGT fee: $63200
Annual living costs: $20000
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: 60
Private Universities: 65
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: 14439
PGR: 735
PGT: 5915
International: 1080
Students from Nigeria: -

Social media

About University of New England Australia

University of New England Australia

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Accounting/Finance
Computing/IT
Health
Law
Nursing
Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý